Puljak: "Potrebno je vratiti kredibilitet državnoj maturi"

U Saboru je ovaj tjedan održana rasprava o izmjenama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  

"Da bi NCVVO uspješno obavljao svoju djelatnost, potrebno je detaljnom analizom vratiti kredibilitet državne mature. Ona ne smije biti sama sebi svrhom, već umjesto svojih primarnih zadaća treba biti pokazatelj za nužna poboljšanja sustava. Treba poraditi i na podizanju njene kvalitete. Osim državne mature, potrebno je češće provoditi nacionalne ispite", istaknula je Marijana Puljak, tijekom rasprave o izmjenama Zakona o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Uz to, kako je naglasila, treba sustavno raditi na izradi repozitorija zadataka u skladu s ishodima novih kurikuluma, postepeno uvesti malu maturu po uzoru na državnu maturu, napraviti detaljnu evaluaciju projekta Škola za život te rezultate javno prezentirati zainteresiranoj javnosti i pristupiti izmjenama u skladu s njima.

Zastupnica Centra podsjetila je i da, prema Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014., novi pristup vanjskomu vrednovanju ishoda učenja treba omogućiti sustavno praćenje ostvarivanja očekivanih ishoda učenja tijekom obrazovnoga procesa, pružanje upotrebljivih podataka školama o rezultatima njihovih učenika koji mogu biti korišteni za unapređivanje rada s učenicima te provjeravanje kvalitete nacionalnoga obrazovanja.

Pogledajte video: