Orešković predstavila Antikorupcijski program

Uspostavom i objavom Registra pune fiskalne transparentnosti, Registra svih poslovnih odnosa, Registra svih nekretnina u vlasništvu grada i Registra lobističkih aktivnosti, stvorili bi se temelji za transparentno i odgovorno upravljanje.

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković predstavila je u srijedu Antikorupcijski program za jedinice lokalne i područne samouprave, s posebnim naglaskom na Zagreb. Kako je tom prilikom istaknula, riječ je o modelu transparentnog i odgovornog upravljanja, nastalom kao posljedica činjenica da vlast na državnoj razini nije poduzela ništa da uspostavi kontrolu nad nižim razinama.

„Sukladno postojećem Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, samo gradonačelnik i njegovi zamjenici imaju obvezu podnošenja imovinskih kartica i poštivanja ostalih pravila o sprječavanju sukoba interesa. To stvara ogroman prostor za bujanje korupcije koju nitko ne nadzire i ne sprječava“, rekla je Orešković.

Istaknula je primjer Grada Zagreba, čiji je proračun veći od zbroja proračuna svih ostalih jedinica lokalne samouprave. „Razina transparentnosti je izrazito niska, dok kontrola svrhovitosti i zakonitosti utroška sredstava, zapravo i ne postoji. Promjena gradonačelnika ili opcije koja u Gradskoj skupštini ima većinu neće to promijeniti. Naime, promjene se moraju izglasati na temelju konkretnih prijedloga i programa, a njih za sada u ostalim opcijama koje ujedno imaju i najveću podršku za ulazak u Gradsku skupštinu nema. Opcije koje osvoje izvršnu vlast i većinu u predstavničkom tijelu je da pokažu u kojoj mjeri su spremni mijenjati sustav na bolje, i to konkretnim potezima“, poručila je zastupnica.

Podsjetivši da obnova nakon potresa predstavlja novo plodno tlo za korupciju, naglasila je da bi građani mogli ostati uskraćeni za svoja prava, dok bi javni novac mogao netragom nestati, ako se na vrijeme ne poduzmu mjere kojima se smanjuju korupcijski rizici. Orešković je kazala i da nijedan program ne može nadomjestiti ulogu koju bi trebalo imati pravosuđe u kaznenom progonu koruptivnih djela, niti dio nadzora i sankcija koje provode državna tijela, ali može uspostaviti snažnu prevenciju i veću razinu savjesnosti i odgovornosti u ponašanju vlasti.

Kada je riječ o antikorupcijskim mjerama koje predlaže programom, istaknula je važnost uspostave i objave Registra pune fiskalne transparentnosti, koji bi podrazumijevao objavu podataka o svim pojedinačnim troškovima i isplatama iz proračuna grada, gradskih tvrtki i ustanova. „Osim toga, potrebno je uspostaviti i objaviti i Registar svih poslovnih odnosa, koji će građanima omogućiti uvid u podatke tome kada je i kako nastao poslovni odnos s gradom, gradskim tvrtkama ili ustanova, uvid u podatke o predmetu, cijeni, trajanju odnosa, kao i o ispunjavaju li se obveze u cijelosti“, rekla je.

Jednu od glavnih poluga korupcije predstavlja i dodjela gradskih nekretnina, pa Antikorupcijski program podrazumijeva i mjeru objave Registra svih nekretnina u vlasništvu grada. „Jedinice lokalne samouprave nemaju podatke o stvarnom stanju nekretnina niti o njihovoj namjeni te ne evidentiraju poslovne promjene u vezi s nekretninama. Bez takvog Registra, obnova Grada Zagreba ne može se provesti na pošten i transparentan način“, upozorila je Orešković.

Navela je i uspostavu i objavu Registra lobističkih aktivnosti, koja bi obuhvaćala javnu objavu podataka o sastancima gradskih dužnosnika s lobistima ili drugim osobama koje zagovaraju donošenje određenih odluka.

Osobito važnim smatra uvođenje etičkih kodeksa i planova integriteta. „Grad Zagreb i sve gradske tvrtke i druge pravne osobe kojima je osnivač, trebaju usvojiti interna pravila o sprječavanju sukoba interesa, putem Etičkih kodeksa i Planova integriteta, čije odredbe obvezuju sve osobe koje rade u sustavu. Velik broj gradskih djelatnika sudjeluje u donošenju odluka, no nisu obuhvaćeni nadležnošću bilo kojeg tijela koje bi provjeravalo jesu li u sukobu interesa“, zaključila je zastupnica Centra.

Cijeli antikorupcijski program pročitajte OVDJE