Orešković: "Odnos prema funkciji javnog pravobranitelja je sramotan"

U okviru saborske rasprave o prijedlogu kandidata za pučkog pravobranitelja, Dalija Orešković ukazala je na sve veću socijalnu nejednakost, a upozorila je i na sramotan odnos prema funkciji pučkog pravobranitelja

Izrazivši nezadovoljstvo što još nisu raspravljena izvješća za 2018. i 2019. godinu, Orešković je kazala da pravobranitelj štiti javni interes, a ne interes HDZ-a.  Istaknula je da HDZ uništava nacionalno tkivo i da se devastira prostor i oslabljuju potkapacitirane institucije.

Prema njezinom mišljenju, upravo sve manji broj prijava kandidata za pučkog pravobranitelja pokazuje da u njemu ne vide nikakvu perspektivu.

Pogledajte cijeli govor: