Orešković Nacionalnom vijeću dostavila prijedlog teza za nacrt nove Strategije suzbijanja korupcije

Na temelju zaključka donesenog na prvoj sjednici Nacionalanog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, saborska zastupnica Centra Dalija Orešković dostavila je predsjedniku Vijeća svoj prijedlog teza za pripremu nacrta nove Strategije suzbijanja korupcije, predloživši da se nacrt razmotri i raspravi na nekoj od sljedećih sjednica Vijeća.

„U dosadašnjem pristupu, antikorupcijske politike promatrale su se prije svega kao dio reformi u području pravosuđa. Do sada se nije na razini i u okviru nacionalnih Strategija suzbijanja korupcije sagledavalo na koji način postojeći državni ustroj, prije svega teritorijalna organizacija, a potom i izborni sustav te kroj izbornih jedinica, utječu ili mogu utjecati na pojavljivanje i raširenost korupcije. S obzirom da je korupcija u RH sistemske naravi, nova Strategija suzbijanja korupcije mora mijenjati sustav iz kojeg korupcija proizlazi, stoga je u koncept Strategije, pored uobičajenih područja s kojima se Strategija bavi, nužno uvrstiti potrebu izmjene Ustava, reformu teritorijalnog ustroja i izmjenu izbornog zakonodavstva“, poručila je Orešković u pismu kojim je članovima Vijeća obrazložila svoje teze.

„Nacrt Strategije koju zagovaram uvažava zaključke relevantnih znanstvenih istraživanja kao i zaključke relevantnih stručnih i međunarodnih zajednica iz kojih proizlazi kako preveliki broj i razmrvljenost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s jedne strane, te postojeće izborno zakonodavstvo s druge, stvaraju plodno tlo i utječu na kapilarnu raširenost korupcije na svim razinama. Upravo u Strategiji suzbijanja korupcije moraju se preuzeti obveze rješavanja ove problematike, s ciljem smanjivanja koruptivnih rizika“, pojasnila je saborska zastupnica.

Sažetak teza za pripremu nacrta  nove Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2021. – 2025. pročitajte OVDJE