Nataša Nižetić-Šiletić: "Moja ideja je okupljanje i stvaranje poticajne atmosfere"

U nedavno konstituiranom Općinskom vijeću Općine Križ, našla se i predstavnica stranke Centar, Nataša Nižetić-Šiletić. 

"Moja ideja je okupljanje, a ne razdvajanje te stvaranje poticajne atmosfere i ugodnog prostora za život, uz korištenje svih prednosti koje male sredine imaju za život, rad i odgoj djece", poručila je Nižetić-Šiletić, govoreći o motivima za politički angažman. 

U svojoj ruralnoj sredini, kako je istaknula, zalagat će se za dostupnost obrazovanja i zdravstvene zaštite, prometnu povezanost i privlačenje mladih ljudi u Križ. "To mislim napraviti kroz dijalog, predlažući konkretna rješenja, a bazirajući se na ravnopravnosti i toleranciji", zaključuje vijećnica Centra.