Marijana Puljak: "Osnivanje sveučilišta obrane na ovaj način nije dobar put"

Govoreći o osnivanju sveučilišta obrane, Marijana Puljak u Saboru je kazala da podržava obrazovanje vojnih kadrova po najvišim kriterijima, ali da osnivanje sveučilišta na ovaj način nije dobar put. 

Puljak je, među ostalim, poručila da je nejasno tko će predavati na tom sveučilištu, upitavši hoće li i druga ministarstva, kao što je u ovom slučaju MORH, biti osnivači sveučilišta.

"Sveučilište se osniva tako da se studijski programi, preddiplomski sveučilišni studiji Vojno vođenje i upravljanje, itd. spajaju sa sveučilištem. Koje još nije osnovano. Znači, sveučilište se osniva tako da se studijski programi spajaju sa sveučilištem. Kojim, ako nije osnovano?", upitala je saborska zastupnica Centra. 

Pogledajte video: 

https://youtu.be/fJfHDfP4lDc