Liste Centra za Gradsko vijeće Grada Splita i Županijsku skupštinu SDŽ

Kandidat Centra za splitskog gradonačelnika Ivica Puljak predvodi listu za Gradsko vijeće Grada Splita. Na drugom je mjestu kandidat za zamjenika gradonačelnika Bojan Ivošević. 

Na listi su i donedavni gradski vijećnici Nenad Uvodić i Natalia Tafra Bazina, kao i županijski vijećnik Igor Skoko te kandidat za zamjenika gradonačelnika Antonio Kuzmanić. Među ostalima, na listi Centra našli su se i profesor Željko Domazet, predsjednik Društva Marjan Srđan Marinić, Lara Javorčić i Marijana Puljak. Kada je riječ o kandidatima Centra za Županijsku skupštinu, na listi su se, uz Ivicu Puljka i Bojana Ivoševića, među ostalim, našli i Lucija Puljak, Gorana Rosandić, Bojan Ivošević, Nenad Uvodić i Igor Skoko. 
LISTA ZA GRADSKO VIJEĆE
Ivica Puljak
Bojan Ivošević
Nenad Uvodić
Natalia Tafra Bazina
Igor Skoko
Željko Domazet
Srđan Marinić
Marijana Pezelj
Luka Baričić
Anita Birmiša
Antonio Kuzmanić
Lara Javorčić
Ante Krstulović
Marijana Puljak
Duje Jakovčević
Ante Alujević
Sandra Kaliterna Antunović
Petar Ugarković
Mirjana Berka
Tonći Vatavuk
Jelena Voroncov Eterović
Davor Pelaić
Mladenka Vrcelj
Janoš Terzić
Mario Jelavić
Dorotea Krstulović
Mirjana Gaćina Bilin
Goran Slaviček
Milanka Rajčić
NIkolina Bagarić
Ivana Buljan
LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
Ivica Puljak
Igor Skoko
Lucija Puljak
Gorana Rosandić
Tonći Bulić
Nenad Uvodić
Martin Grgić
Luka Baričić
Meri Kuštre
Bojan Ivošević
Srđan Marinić
Natalia Tafra Bazina
Željko Domazet
Antun Bratanić
Marijana Pezelj
Stjepan Radilović
Anita Birimiša
Josip Mušac
Mirjana Berka
Duje Jakovčević
Lara Javorčić
Ante Krstulović
Marijana Puljak
Mladen Banović
Ante Alujević
Sandra Kaliterna Antunović
Tonći Vatavuk
Jelena Voroncov Eterović
Petar Ugarković
Nikolina Bagarić
Mario Jelavić
Dorotea Krstulović
Antonio Kuzmanić
Davor Pelaić
Kitica Rakuljić
Mia Franić
Alen Pezelj
Ivana Buljan
Milanka Rajčić
Janoš Terzić
Mirjana Gaćina Bilin
Nediljka Petrovski
Goran Slaviček
Mladenka Vrcelj
Nenad Blažević
Milanka Spain
Trešnja Stipičić