"Javno dobro i privatno poduzetništvo": Privatni i javni sektor u zelenoj tranziciji i digitalizaciji

U okviru konferencije „Javno dobro i privatno poduzetništvo“, održana je rasprava o privatnom i javnom sektoru u procesima zelene tranzicije i digitalizacije. U raspravi su sudjelovali stručnjak za integrirani lokalni i regionalni razvoj Ranko Milić, gradonačelnik Pule Filip Zoričić, docent na Fakultetu organizacije i informatike te poduzetnik i član predsjedništva Centra Boris Tomaš, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra Frane Šesnić i potpredsjednik Centra, poduzetnik i gradski vijećnik u Rijeci Marin Račić 

Prema riječima Ranka Milića, po pitanju digitalizacije postoji dinamičan rast, a Hrvatska spada u zlatnu sredinu Europe, no kada je riječ o okolišnoj održivosti, stagnira već osam godina. Unatoč svim europskim poticajima, naime, ulaganja u okolišnu održivost i dalje su mala.

Govoreći o pokretanju zelene i digitalne tranzicije, Milić je naglasio da najvažnijom smatra edukaciju ljudi u javnom i privatnom sektoru, pri čemu posebno bitnim ocjenjuje rad s obrazovnim sektorom, ali i gospodarstvom te civilnom sektorom. „Jedna od ideja je da se pokrenu Centri kompetencija za zelenu i digitalnu tranziciju, kao i partnerstva za inovacije te zelene javne nabave. Velika mogućnost koju nam Europa trenutno pruža su prijave zajedničkih projekata na EU fondove od strane javnih i privatnih dionika, usmjerenih zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ohrabrujuće bi bilo i da razmišljamo i o privatnim izvorima kapitala ili financijskim instrumentima, pa čak i crowdfundingu“, rekao je Milić, istaknuvši da Europa ima cijeli niz potpornih sustava namijenjenih gradovima i općinama koje žele razvijati zelene i digitalne projekte.

Podsjetimo, konferencija održana u organizaciji Centra i zaklade Friedrich Naumann Stiftung, u Splitu je početkom prosinca okupila mlade gradonačelnike i uspješne poduzetnike, a kroz niz rasprava o odnosu javnog dobra i privatnog poduzetništva, potaknula razbijanje lažne dileme o sukobu ova dva sektora, s ciljem poticanja međusobne suradnje.

Pogledajte cijelu raspravu: