"Javno dobro i privatno poduzetništvo": Dijalog u jedinicama lokalne samouprave

U okviru posljednje rasprave na konferenciji „Javno dobro i privatno poduzetništvo“, razgovaralo se o važnosti gospodarsko-socijalnog dijaloga u jedinicama lokalne samouprave. 

Uvodnu riječ održao je poduzetnik i predsjednik Udruge nezavisnih poduzetnika poslodavaca Petar Lovrić, a u raspravi su sudjelovali i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, stručnjak za integrirani lokalni i regionalni razvoj Ranko Milić i ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević.

Raspravu je moderirala saborska zastupnica Marijana Puljak, koja je tom prilikom poručila da se ovakvim razgovorima i konferencijama Centar trudi smanjiti jaz između privatnog i javnog sektora. „Naše društvo i država su duboko podijeljeni, ali bilo kakav napredak je nemoguć bez suradnje i poticanja dijaloga, uz takav antagonizam. Vrijeme je da ga prevladamo“, kazala je Puljak.

Podsjetimo, konferencija „Javno dobro i privatno poduzetništvo“ održana je u organizaciji Centra i zaklade Friedrich Naumann Stiftung početkom prosinca u Splitu, a okupila je mlade gradonačelnike i uspješne poduzetnike koji su, kroz niz rasprava o odnosu javnog dobra i privatnog poduzetništva, potaknuli razbijanje lažne dileme o sukobu ova dva sektora.

Pogledajte raspravu: