Bjelovar može postati centar odgoja i obrazovanja

Izgradnja nove škole i vrtića na sjeveru grada, pisanje i provedba EU programa za vrtiće i škole, obnavljanje zgrade studentskog doma, veći angažman stručnog kadra neopterećenog politikom i izrada dugoročne strategije unaprjeđenja položaja obrazovanja u Bjelovaru, ključne su točke programa za odgoj i obrazovanje Danijele Hajdinjak Prihić i Bojane Hribljan.

Izgradnja nove škole i vrtića na sjeveru grada, pisanje i provedba EU programa za vrtiće i škole, obnavljanje zgrade studentskog doma, veći angažman stručnog kadra neopterećenog politikom i izrada dugoročne strategije unaprjeđenja položaja obrazovanja u Bjelovaru, ključne su točke programa za odgoj i obrazovanje kandidatkinje Centra za bjelovarsku gradonačelnicu Danijele Hajdinjak Prihić i kandidatkinje za njezinu zamjenicu, potpredsjednice Demokrata Bojane Hribljan.

„Izgradnja nove škole i vrtića na sjeveru grada, kao i dogradnja III. osnovne škole nužni su preduvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave i produženog boravka u sve škole. Potrebno je kvalitetno isplanirati novu mrežu škola. Izbornim i fakultativnim programima treba osigurati  i postupni prelazak na cjelodnevnu nastavu. Također, smatramo da treba poboljšati materijalne uvjete u vrtićima i školama“, poručila je Danijela Hajdinjak Prihić, pojašnjavajući temeljne odrednice programa. Za razvoj modernih vrtića i škola, dodala je, neophodno im je pružiti pomoć u pisanju i provedbi EU projekata, ali i uvesti izborne i fakultativne programe, poput građanskog odgoja i obrazovanja, financijske pismenosti, poduzetništva, karijernih centara, zdravstvenog odgoja, STEM-a i medijske pismenosti.

„Provodit ćemo preventivne programe vezane uz prevenciju ovisnosti, nasilja, korupcije, diskriminacije, pretilosti i drugih izazova s kojima se suočavaju djeca i mladi. Izvrsnost i darovitost mora se prepoznati i poticati od vrtića do fakulteta. Uvest ćemo stručne mobilne timove za rad s djecom s teškoćama, ali i za prepoznavanje potencijalno darovite djece. Osigurat ćemo trajni popodnevni rad vrtića“, rekla je Hajdinjak Prihić, istaknuvši i da je nužno povezati škole, udruge, visoka učilišta, Grad i gospodarstvenike u svrhu kreiranja stimulirajućeg okruženja za razvoj djece i mladih u skladu s potrebama tržišta rada.

Prema riječima Bojane Hribljan, Bjelovar mora postati studentski grad kao gospodarski pokretač 21. stoljeća. „Trebamo podići standard i uvjete, posebno u segmentu smještaja i prehrane. Obnovom i stavljanjem u funkciju zgrade studentskog doma, riješili bismo i segment studentske prehrane koja se mora osigurati u centru, a ne na periferiji. Uvođenjem novih tržišno atraktivnih smjerova koji osiguravaju brzu i veliku zapošljivost, povećali bi broj studenata. Također, nužno je osnovati diplomski studij i stipendirati veći broj izvrsnih studenata“, kazala je Hribljan.

Osim toga, uz imenovanje isključivo stručnih ljudi neovisno o stranačkoj pripadnosti, potrebno je organizirati dodatne edukacija za članove školskih odbora i upravnih vijeća, kako bi se osnažila njihova uloga. „Smatram da je potrebno jačati položaj učenika i studenata u procesima suodlučivanja u obrazovnom okruženju. Osiguravanjem stručnih kadrova za rad u osnovnim školama u predmetima poput fizike i matematike uspješnije bi se prenosilo znanje na generacije koje dolaze, a stipendiranje deficitarnih kadrova bio bi dodatni poticaj. Političari bi svoje stavove, ideje i projekte mogli prezentirati kroz tematske sjednice Gradskog vijeća na temu obrazovanja u 21. stoljeću“, istaknula je.

Da bi Bjelovar postao centar odgoja i obrazovanja u punom smislu, kako je naglasila, izuzetno je važna izrada strategije unaprjeđenja položaja obrazovanja u Bjelovaru, s provedbenim programom i akcijskim planom. „Riječ je o dugoročnoj strategiji koja bi se provodila neovisno o tomu tko je na vlasti. Posebno je bitan razvoj vertikale obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja, pri čemu je potrebno poticati predškolski odgoj kao važnog temelj za razvoj djece“, zaključila je Hribljan.